Tekoči urniki
Aktualne novice
 • HURA, PROSTI ČAS MED ZIMSKIMI POČITNICAMI

  Tudi med zimskimi počitnicami bomo izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal

  od ponedeljka, 27.2. do petka, 3.3.

  od 10.00 do 13. ure

  v Športni dvorani Lucija.

  Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih. Info: 05 6710 392

 • PRIREDITEV ŠPORTNIK OBČINE PIRAN 2016

  Uspešnost piranskega športa za leto 2016 bomo tradicionalno zaključili s podelitvijo priznanj na prireditvi:

  ŠPORTNIK OBČINE PIRAN 2016, ki bo v petek, 24. februarja 2017 ob 19. uri v Avditoriju Portorož.

  Vljudno vabljeni!

 • OBJAVLJEN RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017

  Naloži dokument

  25. Jan, 2017

  Zadeva: Razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2017

  Obveščamo vas, da je Občina Piran v sredo, 25.01.2017 na svoji spletni strani: http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=6835 objavila JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017 (v sklopu JAVNI POZIV za sofinanciranje rednih letnih programov v letu 2017 na področju socialnega varstva, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti, izobraževanja, veteranskih organizacij in športa).

  Javni razpis je odprt do vključno SREDE, 15.02.2017 do 12. ure.

  Vloga mora biti oddana ali poslana priporočeno na naslov: ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, FAZAN 5, 6320 PORTOROŽ. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo prispele do zgoraj navedenega datuma in ure, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti).

  Vloga mora biti predložena na predpisanih obrazcih v zapečateni pisemski ovojnici, poleg naslovnika mora biti ovojnica na sprednji strani označena z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS LPŠ 2017«, na hrbtni strani pa opremljena s polnim naslovom vlagatelja.

  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Piran: www.piran.si in Športnega in mladinskega centra Piran: www.simcpiran.si (pod zavihkom Novice so na voljo vsi obrazci in navodila za izpolnjevanje).

  Razpisno dokumentacijo in informacije prejmete tudi na sedežu Športnega in mladinskega centra Piran, Fazan 5, 6320 Portorož.