Tekoči urniki
Aktualne novice
 • PRAZNIK ŠPORTA 2016

  PRAZNIK ŠPORTA 2016 bo v soboto, 10.9.2016 v Športnem parku Lucija pod športno dvorano, tako kot doslej.

  Osrednje prizorišče je zeleno igrišče. V primeru dežja bo dogodek v Športni dvorani Lucija.

  Dogodek je namenjen promociji športa v občini Piran pred pričetkom šolskega leta 2016/2017 in odpira vrata piranskemu športu, saj imate športna društva možnost, da se predstavite, obiskovalci – otroci in starši – pa na enem  mestu prejmejo informacije o sedanji ali bodoči športni aktivnosti ter se v tem preizkusijo.

   

  Program Praznik športa 2016:

  15:00-18:00                PREDSTAVITEV DRUŠTEV

  18.00                         SLADKA POGOSTITEV IN DRUŽENJE

  Dogodek bo vodil animator. Vmes bo potekal kulturni program.

   

 • NAMERA BREZŽIČNI INTERNET

  Športni in mladinski center Piran objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela severozahodnega stebra razsvetljave na Stadionu v Piranu izključno za namestitev bazne postaje za brezžični dostop do interneta.

   

 • JAVNI RAZPIS ŠPORTNI PROJEKTI 2016

  Občina Piran je v petek, 4.3.2016 na svoji spletni strani:  http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=6164 objavila JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROJEKTOV V OBČINI PIRAN ZA LETO 2016.

  Javni razpis je odprt do vključno ČETRTKA, 31.03.2016 do 12. ure.

  Vloga mora biti oddana ali poslana na naslov: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Vloga se lahko pošije priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v vložišče Občine Piran. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti najkasneje do četrtka, 31. 3. 2016, do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete. Vloge oddane v vložišču Občine Piran morajo biti oddane v zaprti ovojnici! Ovojnica mora biti čitljivo izpolnjena s podatki o pošiljatelju/ prijavitelju in obvezno opremljena z oznako: “NE ODPIRAJ — JAVNI RAZPIS 2016— ŠPORT“. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.