Novice

Naloži dokument

Tudi med zimskimi počitnicami bomo izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal v Športni dvorani Lucija od torka, 20.2. do petka, 23.2. od 10.00 do 13. ure.

Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih.

Info: 05 6710 392

 

Naloži dokument

Obveščamo vas, da je Občina Piran v petek, 26.01.2018 na svoji spletni strani objavila JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v občini Piran za leto 2018:

http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7726

 

Javni razpis se začne z dnem objave in je odprt do vključno petka, 16. 2. 2018, do 12.00 ure.

Oddaja vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2018 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vloga mora biti oddana v pravilno označeni ovojnici. Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v upravi Športnega in mladinskega centra Piran.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:

Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti najkasneje do vključno petka, 16. 2. 2018, do 12.00 ure, sicer bodo štele za prepozno prejete. Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi »NE ODPIRAJ – RAZPIS LPŠ 2018«.