Novice

Naloži dokument

Med novoletnimi počitnicami bomo izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal v Športni dvorani Lucija v ponedeljek 24.12., v četrtek 27.12. in v petek 28.12. od 10.00 do 13. ure.

Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih. Info: 05 6710 392

Naloži dokument

Športni in mladinski center Piran tudi v šolskem letu 2018/2019 organizira športne programe za predšolske otroke od 4. do 6. leta starosti, ki bodo potekali od 1.10.2018 do 31.5.2019:

GIBALNE URICE ZA NAJMLAJŠE:

TRIM KABINET FAZAN LUCIJA

SREDA: 17.00 - 17.45

ATLETSKE URICE ZA NAJMLAJŠE:

ATLETSKA STEZA OB TRIM KABINETU IN/ALI TRIM KABINET FAZAN LUCIJA

PONEDELJEK: 17.00 - 17.45

PLAVALNE URICE ZA NAJMLAJŠE:

MORSKI PARK LAGUNA BERNARDIN

PETEK: 16.00 - 16.45

Programi so brezplačni. Vpis poteka ob prvem obisku.

Za plavanje je potrebna predhodna telefonska prijava na št.: 040 751 909. Info: 05 6710 392

Naloži dokument

Praznik športa

Sobota, 22.9.2018 Športni park tenis Marina Lucija

15.00 – 19.00

 

Dragi prijatelji pozdravljeni!

Vsi vemo, da septembra starši veliko premišljujejo, v katere dejavnosti bi vpisali svoje otroke. Vsi se tudi strinjamo, da bi moral vsak otrok trenirati vsaj en šport. Prijetno je trenirati, ko imamo vse skupine in »telovadnico« polno.

Pridružite se nam na Prazniku športa! Dogodek bo v soboto, 22.9.2018 na tenis igriščih za teniškim stadionom v Portorožu.

Vsi, ki se ukvarjamo s športom vemo, da je stalna promocija našega športa, še kako potrebna. Veliko pomeni dobro delo v klubu in dobri rezultati. Res pa je tudi, da je stalno potrebno biti prisoten, tam kjer se zbirajo naši potencialni člani. Prijavite se in sodelujte na Prazniku športa 2018.

Letošnji Praznik športa je zamišljen kot dogodek z veliko zabave in smeha! Uradni del bodo predstavitve društev in njihovih dejavnosti. »Prosti program« bodo zabavne igre med člani društev in obiskovalci ter kot poslastica torta velikanka.

 

PRAZNIK ŠPORTA 2018 - PROGRAM

14.00 prihod društev in priprava prireditvenega prostora

15.00 uraden štart Praznika športa

- povabilo obiskovalcem, da si ogledajo stojnice društev

- promocijska tržnica društev

- predstavitveni nastopi društev (obvezna predhodna prijava nastopa)

- animacija

16.30 tekmovanja med člani društev

- vlečenje vrvi in skakanje v vrečah

- zabavne družabne igre primerne za vsakogar

18.00 NAJSLAJŠI dogodek dneva

- razrez torte velikanke

- nastop plesne skupine

- animacija

18.30 žrebanje nagrad

- žrebanje daril/nagrad, ki so jih podarila društva

- zadnji krog predstavitev društev

- animacija

19.00 zaključek Praznika športa 2018

Naročnik podaja popravek:

 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, t.j. original menično izjavo za resnost ponudbe (PRILOGA 13A) s pooblastilom za unovčenje in original menico (t.i. menični blanket) je dolžan ponudnik do roka za oddajo ponudbe (do 18. 9. 2018 do 12:00) posredovati oziroma dostaviti v pisni obliki in v originalni obliki na naslov:

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

Arze 1b

6330 Piran

v zaprti ovojnici, sicer se bo štelo, da ponudba ni pravočasna. Na zaprti ovojnici mora ponudnik zapisati: Menica za resnost ponudbe za javno naročilo PRENOVA GARDEROB NA STADIONU PIRAN št. JN006035/2018-W01 z dne 3.9.2018 »NE ODPIRAJ  PONUDBA«.

Naloži dokument

V priloženem dokumentu so navedene osnovne informacije o operaciji Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Več na povezavi http://www.eu-skladi.si/

Naloži dokument

Naročnik Javni zavod Športni in mladinski center Piran v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »PRENOVA GARDEROB NA STADIONU PIRAN«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN

http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3635

najkasneje do 18.9.2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

Celotno razpisno dokumentacijo sestavljajo 4 dokumenti (najdete jih v novicah):

- DOKUMENTACIJA

- PREDRAČUN

- NAČRTI

- ESPD

Naloži dokument

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JN GARDEROBE STADION PIRAN-PREDRAČUN

Naloži dokument

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JN GARDEROBE STADION PIRAN-NAČRTI

Naloži dokument

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JN GARDEROBE STADION PIRAN-ESPD

Naloži dokument

Vljudno vabljeni na svečano odprtje Jadralnega centra Portorož – DOM VODNIH ŠPORTOV, ki bo v petek, 25. maja 2018, ob 18. uri.